Aankoopverzoek STM ATB-EG


Velden met een * zijn verplicht.

Let op:

Het formulier kon niet verzonden worden. Los de volgende punten op en verstuur het formulier opnieuw.

Aankoopverzoek STM ATB-EG / Purchase request STM ATB-EG

U kunt onderstaande formulier invullen om een aankoopverzoek te doen voor de STM ATB-EG.
Please fill out the form below to place your request to purchase the STM ATB-EG.

Het ingevulde formulier wordt door ons verwerkt waarna u binnen vier werkdagen de ingevulde licentieovereenkomst en de EULA van Ricardo ontvangt ter ondertekening. Na ontvangst van de door u ondertekende overeenkomsten,  ontvangt u binnen 5 werkdagen de door ProRail ondertekende licentieovereenkomst retour. Op dat moment wordt de overdracht van de blauwdruk en het prototype geïnitieerd. De blauwdruk wordt digitaal beschikbaar gesteld via MS Azure Storage, het prototype wordt aangetekend verzonden naar een door u aan te geven adres. U ontvangt binnen twee weken ook de factuur.


Contactgegevens / contact details

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gegevens gemachtigde / details authorized representative

Deze persoon is gemachtigd namens uw organisatie de overeenkomst te ondertekenen.
This person is authorized to sign the agreement on behalf of your organization.

 

 

 

 

 

 


Verzendadres prototype / shipping address prototype

Hieronder kunt u het verzendadres invullen waarnaar het prototype verzonden wordt.
Please fill out the details to be used for shipment of the prototype.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facturatiegegevens / billing

Onderstaand vult u de factuurgegevens in.
Please fill out the details used for billing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IP-adres voor download / IP address used for download

Dit is uw externe IPv4 adres van waaruit u de download van de blauwdruk STM ATB-EG zult starten. Wij maken hiervoor gebruik van Microsoft Azure Storage.
This is your external IPv4 address from which you will start downloading the blueprint STM ATB-EG. We use Microsoft Azure Storage to handle the downloads.

 

 


Contactgegevens voor publicatie op deze site / contact details for publication on this site:

Naast de bedrijfsnaam, worden deze gegevens na aankoop van de STM ATBEG gepubliceerd op deze site.
In addition to the company name, this information will be published on this site after purchasing the STM ATBEG.

 

 

 

 

 

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...