Publicatie programmadocumenten ERTMS

30-07-2019
2426 keer bekeken

Onlangs is een aantal documenten uit het ERTMS-programma per abuis online vindbaar geweest via de website van het programma.

De documenten zijn een aantal keer gedownload. Hierdoor kan het gelijke speelveld bij aanbestedingen in het kader van de realisatie van ERTMS zijn verstoord. Om die eventuele ongelijkheid te herstellen zijn de betreffende documenten toegevoegd aan de andere documenten die onderdeel zijn van het Dossier Programmabeslissing. Privacy- en bedrijfsinformatie in de stukken zijn hierbij geanonimiseerd.

Indien u als belanghebbende / marktpartij van mening bent dat u of uw onderneming ondanks het alsnog openbaar maken van deze documenten benadeeld bent in de voorbereiding van eventuele verwervingstrajecten in het kader van ERTMS, kunt u hierover met bekwame spoed een klacht indienen via loket.ertms@prorail.nl. Bij het uitblijven van tijdig ingediende klachten wordt ervan uitgegaan dat het gelijke speelveld niet is verstoord.

Ga naar Dossier Programmabeslissing.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen