Generiek Pakket van Eisen Materieel versie 1.0 beschikbaar gesteld

19-06-2019
2303 keer bekeken

Het begin juni in het Managementteam ERTMS vastgestelde document Generiek Pakket van Eisen Materieel versie 1.0 (GPvEM v1.0) is vanaf heden beschikbaar. Deze versie vervangt de op 21 maart 2019 vrijgegeven versie 0.93 van het document, die hiermee vervalt.

Status en beheerdocument

Het programma ERTMS bevindt zich momenteel in de laatste fase van politieke besluitvorming. Deze versie van het document is vooruitlopend daarop beschikbaar.
Het betreft een vigerend document: bij aanpassingen worden deze verwerkt in een nieuwe versie die na goedkeuring door het MT ERTMS weer beschikbaar gesteld wordt. Versiebeheer op dit document verloopt via de programmadirectie. Indien een partij of individu een eerdere versie heeft opgevraagd, krijgt deze actief een bericht dat de nieuwe versie beschikbaar is gemaakt en eerdere versie(s) niet meer van toepassing zijn.
Op het document zal beheer plaatsvinden door de programmadirectie.

Cold Movement Detectie

Ten aanzien van de passage over Cold Movement Detectie staat nog niet vast of deze van kracht is voor alle typen spoorvoertuigen.
Zodra hierover meer bekend is wordt dit bekend gemaakt

Opvragen en verstrekking document

Indien u GPvEM versie 1.0 wilt opvragen dan kunt u dit doen via loket.ertms@prorail.nl . U krijgt het document dan per mail toegestuurd. 

Disclaimer

Graag wijzen wij u nog op onderstaande disclaimer zoals ook opgenomen in het document:

The document contains requirements as drafted by the ERTMS Programme to assist Vehicle Keepers (as defined in article 2, sub 21, EU Directive 2016/797) in their contracting process with suppliers. Vehicle Keepers should be aware and accept that these requirements should be made subject to a contract concluded with suppliers and that a contract will also need to be concluded to determine legal and financial aspects pertaining to the product and services to be delivered. As such, these requirements are not “stand alone” requirements and should be accompanied by provisions regarding (inter alia) change and acceptance procedures in order to ensure their effectiveness. Vehicle Keepers should note that they themselves are solely responsible for the necessary contracting process and that as a result thereof ProRail, as represented by the ERTMS Programme, assumes no liability (either directly or indirectly) in any form and/or manner (including, but limited to, liability leading to financial compensation) for the use and /or content of the requirements, any or all (necessary) changes made therein, and/or (perceived) omissions and/or errors unless otherwise expressly agreed upon in writing between Vehicle Keepers and ProRail. ProRail makes no warranties, expressed or implied, that compliance with the requirements will be sufficient to ensure safe systems of work or operation. The requirements have been drafted in light of the current state of affairs and developments. As such, ProRail, as represented by the ERTMS Programme, reserves the right to alter the requirements at any time if future developments so require, and/or for any additional reason whatsoever. 

This document is the property of ProRail. It shall not be reproduced in whole or in part, nor disclosed to a third party, without the express written permission of ProRail.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen