Tiende voortgangsrapportage ERTMS

29-04-2019
2247 keer bekeken

Vrijdag 26 april jl. heeft de Staatsecretaris de 10e voortgangsrapportage ERTMS aan de Tweede Kamer gestuurd. Naast het feit dat ze in haar brief als gebruikelijk in gaat op de rapportage zelf, is er in de brief ook aandacht voor haar bestuurlijke reactie op het BIT-rapport.

De laatste alinea van de brief van de Staatssecretaris vat het geheel zeer kort samen:

“De tiende voortgangsrapportage rapporteert over de ontwikkelingen in de tweede helft van 2018 welke voornamelijk in het teken stond van de BIT-toets en de voorbereiding van de realisatiefase. Ook heb ik naar aanleiding van het AO Spoor op 4 april extra aandacht besteed aan de HSL. In de voortgangsrapportage is een toelichting op de projecten voor de voorbereiding van de realisatiefase opgenomen. Daarbij geldt dat geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet voordat de programmabeslissing is genomen en het BIT-advies in voldoende mate is opgevolgd. Er zijn geen inhoudelijk veranderingen in de scope, planning, kostenraming en uitrol aan de orde. Het toprisico voor de planuitwerkingsfase dat meer tijd nodig is om het BIT-advies op te volgen komt beperkt uit. Zoals ik aan het begin aangaf, bereid ik mij voor om nog voor de zomer de programmabeslissing ERTMS aan te bieden aan het kabinet en uw Kamer."

Managementreactie van Programma ERTMS op de BIT-adviezen

We zien de adviezen als logisch voor de fase waarin BIT haar toets heeft uitgevoerd en vinden deze relevant voor de realisatiefase. In algemene zin herkent het MT-ERTMS de IT-gerelateerde adviezen op een aantal punten inhoudelijk zeker. Inmiddels zijn er teams aan de slag om de adviezen en de daarbij door ons opgestelde maatregelen door te voeren. Zo gaan we nog beter voorbereid de realisatiefase in.

Lees de brief van de Staatsecretaris en alle bijlagen, waaronder de voortgangsrapportage zelf en de volledige managementreactie.

Bron: Programmadirectie ERTMS

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen