Sleutelrol voor ProRail en 9e Voortgangsrapportage ERTMS is gepubliceerd

31-10-2018
2145 keer bekeken

ProRail krijgt sleutelrol bij invoering ERTMS.

Vorige week maakte ProRail bekend een sleutelrol te krijgen bij de invoering van ERTMS. ProRail krijgt een programmadirectie ERTMS die de afstemming voor de invoering van het nieuwe treinbeveiligingssysteem regisseert. Die afstemming gebeurt sector breed met onder andere Ministerie IenW, vervoerders, verladers en materieeleigenaren. Daarnaast krijgt ProRail een afdeling Implementatie ERTMS. Deze deelt het werk binnen ProRail voor ERTMS op in projecten en zorgt dat die in de juiste volgorde worden uitgevoerd.

Benoemingen

Wim Knopperts (zie foto), die vorig jaar rond deze tijd als kwartiermaker het stokje overnam van Wim Fabries, is benoemd als  programmadirecteur en staat met zijn programmadirectie aan het roer van het gehele programma. Michiel Vijverberg is binnen ProRail programmamanager van de implementatieafdeling. Met beide afdelingen krijgt ProRail dus een sleutelrol bij de invoering van ERTMS, een enorm traject met impact op de hele spoorsector.

Van planuitwerking naar realisatie

De komende maanden wordt er nog hard gewerkt aan het afronden van de planstudiefase. Bureau ICT-toetsing is inmiddels in volle gang met de toetsing van het programmadossier. En we zijn volop in gesprek met alle verschillende betrokken partijen over aandachtspunten die er zeker ook nog zijn. Verwachting is nu dat er in het voorjaar van 2019 een Kabinetsbesluit genomen kan worden.  Om straks een vliegende start te kunnen maken zijn ook de voorbereidingen op de realisatiefase in volle gang. Dat gebeurt niet alleen bij ProRail maar in nauwe afstemming met de diverse sectorpartijen.

9e voortgangsrapportage ERTMS

Dat er flinke stappen gezet worden, wordt ook bevestigd door de Staatsecretaris. In haar brief aan de Kamer bij de 9e voortgangsrapportage ERTMS (VGR 9) zegt ze daar onder andere het volgende over: Met ERTMS zetten we een noodzakelijke stap in de modernisering van het spoorsysteem. De voorbereiding heeft langer gevergd dan een aantal jaren geleden was voorzien. De gedegen voorbereiding werpt nu wel zijn vruchten af; er ligt een stevig fundament voor een succesvolle uitrol. Met de laatste herijkingen en het doorlopen van een stevig toetsingsproces kan een besluit over de realisatiefase met vertrouwen tegemoet worden gezien”. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen