Vervolg marktconsultaties ERTMS vanaf december 2016

14-11-2016
1854 keer bekeken

Vanaf 2015 consulteert het programma ERTMS marktpartijen. Deze marktconsultaties zijn bedoeld om de mogelijkheden en voorkeuren van de markt voor de realisatie van ERTMS in Nederland te inventariseren.

Daarnaast om antwoord te krijgen op vragen die binnen het programma leven. Marktpartijen hebben aangegeven intensief betrokkenen te willen zijn bij de voortgang van het programma ERTMS. Het gaat dan niet alleen om informatie over de stand van zaken van het programma ERTMS, maar ook om door de dialoog een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de keuzes voor bijvoorbeeld onderdelen van de contracteringstrategie voor infrastructuur, materieel en overkoepelende systeemintegratie.

Het programma werkt graag samen met de marktpartijen, omdat dit bijdraagt aan een zorgvuldige aanbesteding en uitrol van ERTMS in Nederland. Daarnaast is dit een beheersingsmaatregel voor verschillende geïnventariseerde risico’s. Vanaf begin december 2016 worden marktpartijen betrokken bij  in ieder geval de volgende thema’s:

  1. een schriftelijke toetsing met betrekking tot het programma van eisen voor de STM ATB-EG (start begin december 2016);
  2. nadere invulling van de overkoepelende systeemintegratie mede met het oog op de  invulling van de schaarse capaciteit van erkende ingenieursbureaus bij infrastructuur (naar verwachting 12 of 13 december 2016);
  3. individuele technische afstemoverleggen voor specificaties beveiligingssystemen voor infrastructuur (start Q1 2017);
  4. een schriftelijke terugkoppeling van de ontvangen reacties en vragen bij de concept aanbesteding- en contracteringstrategie (in december 2016).

De consultaties worden eind november gepubliceerd op Tenderned.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen