Consultatie concept aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS

29-04-2016
1819 keer bekeken

Per vandaag worden stakeholders en marktspelers uitgenodigd om te reageren op het concept voor de aanbesteding- en contracteringstrategie voor ERTMS.

Om de voorkeursopties te toetsen is de concept ACS op TenderNed en op de website van het programma ERTMS geplaatst. 

In april 2014 is de Voorkeursbeslissing ERTMS door het Kabinet genomen. Om tot die beslissing te komen zijn vele gesprekken met stakeholders en marktpartijen gevoerd. Dat beleid is sindsdien voortgezet. In (reguliere) overleggen en markt (consultatie) bijeenkomsten zijn deze partijen meegenomen in de voortgang van het denkproces en deelonderzoeken om te komen tot voorliggende  concept aanbesteding- en contracteringstrategie (ACS).

Stakeholders en marktpartijen worden gevraagd of zij zich kunnen vinden in de voorkeursopties voor uitvoerende systeemintegratie, infrastructuur en materieel. In deze strategie wordt  gekozen voor het gescheiden aanbesteden van materieel en infrastructuur. Om te komen tot een werkend vervoersysteem is van belang dat integratie plaatsvindt van de systemen die worden aangebracht in de baan en de trein. Het programma ontvangt graag suggesties over de wijze waarop deze integratie  het beste vormgegeven kan worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de wijze waarop tijdens de realisatie en de operationele fase tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers wordt samengewerkt, het vaststellen van gezamenlijke prestatie indicatoren ten einde die samenwerking te bevorderen en de wijze waarop risico‚Äôs in deze fases worden beheerst.

Het programma ERTMS stelt belangstellenden in de gelegenheid om tot 16 mei 2016 te reageren. Dat kan via info@ertms-nl.nl.  

Inzichten uit deze consultatie worden verwerkt en daarna zal de ACS worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Deze zal vervolgens de ACS vaststellen en aan de Tweede Kamer zenden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen