Voortgangsrapportage en ADR rapport verstuurd naar Tweede Kamer

26-04-2016
2070 keer bekeken

26 april is de vierde voortgangsrapportage over het programma ERTMS verstuurd naar de Tweede Kamer. Hierin wordt de voortgang beschreven van de tweede helft van 2015.

Hierin staan onder andere de voortgang met betrekking tot de aanbesteding- en contracteringstrategie en de ontwikkelingen rond ERTMS baseline 3 in deze periode beschreven.

Met deze voortgangsrapportage is ook het ADR rapport over het jaar 2015 meegestuurd verstuurd naar de Tweede Kamer.  Op basis van verschillende signalen binnen het programma werd al eerder geconstateerd dat de programmabeheersing niet op orde was. Dit heeft geleid tot de verwachting dat de ADR geen goedkeurende verklaring zou afgeven over 2015. Uit het ADR rapport blijkt dit inderdaad. De ADR onderbouwt haar afkeurend oordeel hoofdzakelijk op het afwijken van de aanbestedingsregels en het ontbreken van prestatieverklaringen. Het programma heeft de inkoopprocedures naar aanleiding van deze bevindingen aangepast. Het negatieve oordeel van de ADR hangt deels samen met de interpretatie van inkoopprocedures door IenM. Hiervoor start IenM een project om onrechtmatigheden en knelpunten in het financieel beheer te voorkomen, o.a. ten behoeve van de inhuur van personeel bij de grote projecten. De ADR constateert in haar rapportage ook dat het programma grote inspanningen levert de benodigde verbeteringen door te voeren.

Op de website van het ministerie kunt u de voortgangsrapportage inzien.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen