Verslag Marktconsultatie ERTMS 2015

09-03-2016
646 keer bekeken

Op 12 juni 2015 is de eerste marktconsultatie van het programma ERTMS aangekondigd op TenderNed inclusief marktconsultatiedocument met vragen aan marktpartijen over aanbestedingstrategie, syteemintegratie, materieel en infrastructuur.

Op basis van de door de marktpartijen ingestuurde antwoorden is een deel van hen uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. Tijdens deze gesprekken is verder ingegaan op (een selectie van) de onderwerpen uit het marktconsultatiedocument.

In de marktconsultatie is ook aandacht besteed aan het creƫren van een gelijk speelveld op het gebied van onboard-apparatuur.
Het Programma onderzoekt op dit moment enerzijds in hoeverre een van de  STM-producten door het programma ERTMS kan worden toegeleverd in een toekomstige aanbesteding voor het materieel, en anderzijds in hoeverre het Programma ERTMS daarvoor een nieuwe STM, extern te laten ontwikkelen, zal gebruiken zodat dit onderdeel van de onboard-configuratie voor alle potentiĆ«le deelnemers aan een dergelijke aanbesteding beschikbaar zal zijn. Hiertoe worden momenteel specificaties opgesteld en zal vervolgens het gesprek met marktpartijen worden aangegaan.

Van de marktconsultatiegesprekken is een verslag gemaakt met de resultaten op hoofdlijnen die hierbij openbaar wordt gemaakt teneinde een gelijk speelveld te waarborgen.

Verslag Marktconsultatie inzake ERTMS Cold Movement Detection en de ERTMS Train Integrity Monitor

Op 12 januari 2015 zijn twee documenten met vragen en specificaties inzake CMD (Cold Movement Detection)en de ERTMS TIM (Train Integrity Monitor) per e-mail aan de leden van UNISIG gestuurd.  Op basis van de door de UNISIG leden ingestuurde reacties is een van hen uitgenodigd voor een verdiepend gesprek.

Van de reacties en de bijeenkomst is een verslag gemaakt met de resultaten op hoofdlijnen die hierbij openbaar wordt gemaakt teneinde een gelijk speelveld te waarborgen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen