Onderzoek: Op welke trajecten komt ERTMS?

04-12-2015
507 keer bekeken

In de Voorkeursbeslissing is de richting bepaald voor waar er in Nederland ERTMS aangelegd gaat worden tot 2028. In principe wordt al het materieel van ERTMS voorzien en een deel van de infrastructuur: de TEN-T trajecten (Europese corridors), OV SAAL en de drukste (PHS)trajecten.

Deze keuze geeft de richting weer, maar is nog geen definitieve afbakening. Voor het programma ERTMS is het van belang om de precieze scope te bepalen: op welke trajecten gaan we nu precies ERTMS aanleggen en in welke volgorde?
Om die exacte geografische scope voor de infrastructuur vast te leggen, worden er momenteel kostenbatenanalyses uitgevoerd voor de lijnen die in aanmerking komen voor ERTMS.

Om welke lijnen gaat het?

De trajecten waarop de analyses  worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de Voorkeursbeslissing (zoals hierboven beschreven) en op de wensen van vervoerders, materieeleigenaren en decentrale overheden. Deze partijen hebben in oktober 2015 hun input kunnen leveren en daarnaast zijn wensen die al eerder zijn geuit richting het programma meegenomen. Enkele voorbeelden van geuite wensen zijn de lijnen: Eindhoven-Venlo, Hilversum-Amersfoort en de Maaslijn.

Kostenbatenonderzoek

In het onderzoek wordt vervolgens gekeken naar onder andere kosten en baten. Een belangrijk onderdeel van het batenonderzoek vormen (kwantitatieve) capaciteitsanalyses. Daarnaast worden ook andere baten in kaart gebracht, waaronder de verhoging van veiligheid en betrouwbaarheid. Uit dit onderzoek zullen scenario’s naar voren komen voor de geografische scope. Het programma zal de scenario’s eerst en bespreken met vervoerders, materieeleigenaren en decentrale overheden, zodat zij hun voorkeur kunnen aangeven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen