Ontwikkeling in ERTMS Baselines

03-12-2015
533 keer bekeken

Op dit moment spreken we met stakeholders over Baselines. ERTMS is gebaseerd op Europese specificaties waarin de functionaliteit van het systeem wordt omschreven.

In de afgelopen 15 jaar, na het in gebruik nemen van vele kilometers spoor voorzien van ERTMS door heel Europa heen, is operationele ervaring opgedaan en zijn er op basis van deze ervaringen (honderden) verzoeken gedaan tot wijziging van de bestaande specificatie.

Deze verzoeken betroffen soms tekstuele aanscherpingen van een omschreven ERTMS functionaliteit, of herziening van functies die in de praktijk niet goed genoeg  bleken te werken of toevoegingen binnen de specificatie om de installatie van ERTMS binnen een bestaand vervoerssysteem te kunnen faseren of verder uit te ontwikkelen.

Al deze verbeteringen, herzieningen en aanpassingen hebben via Baseline 1 en Baseline 2 nu uiteindelijk geleid tot een nieuwe set van specificaties samengevat in Baseline 3. Deze Baselines staan los van de keuze van de Levels die binnen ERTMS bestaan. Het overgaan van de ene naar de andere Baseline wordt wel eens vergeleken met het updaten van de Wordversie van je computer. Er wordt een aantal fouten of onduidelijkheden in het programma  verbeterd. De nieuwe Baseline 3 wordt binnenkort op Europees niveau gepubliceerd.
 
Een belangrijk principe van Baseline 3 is dat het “downward” compatible moet zijn met Baseline 2. Dat wil zeggen dat treinen die met Baseline 3 boord-apparatuur zijn uitgerust op Baseline 3 én Baseline 2 baanvakken kunnen rijden. Dit betekent echter ook dat treinen die blijven rijden met de oudere Baseline 2 boord-apparatuur in principe niet kunnen rijden op een Baseline 3 baanvak. Dat vraagt om weloverwogen keuzes ten aanzien van de “migratie” van bestaande baan- en treininstallaties waarbij “de winkel open blijft”. Hier wordt binnen het programma, samen met stakeholders, op dit moment over nagedacht.

Daarnaast wordt met betrokken partijen als vervoerders en materieeleigenaren ook over dit onderwerp gesproken, omdat het direct invloed heeft op hun bedrijfsprocessen. Een belangrijk onderwerp in deze gesprekken is onder andere hoe moet worden omgegaan met de kosten voor vervanging van apparatuur, de kosten en de doorlooptijd voor certificering van de bestaande met ERTMS uitgeruste treinstellen en locomotieven en de toelating van dit materieel binnen Europa. Vooral de toelating van één materieelsoort in meerdere landen vormt een bedrijfsrisico voor de gebruikers van het spoor, omdat er nog onvoldoende grond is voor zogenoemde “cross border reference” en de toelating van één locomotief in vijf landen wel een jaar zou kunnen duren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen