Bijeenkomsten materieeleigenaren en decentrale overheden

01-10-2015
488 keer bekeken

In september zijn er bijeenkomsten voor materieeleigenaren/ vervoerders en voor decentrale overheden geweest. In de bijeenkomsten is het proces van de algemene aanbesteding- en contracteringstrategie toegelicht. Hier wordt nog volop aan gewerkt.

De materieeleigenaren hebben de gelegenheid om nu input te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om vraagstukken als hoeveel contracten er moeten komen en wie de aanbestedende partij wordt. Daarnaast is gesproken over een eerste concept uitrolstrategie en hoe we gaan komen tot een vastgestelde uitrolstrategie. Een van de openstaande vragen is waar er precies ERTMS aangelegd gaat worden. In de Voorkeursbeslissing is de globale geografische scope vastgesteld, die nu verder uitgewerkt wordt. Hierbij gaat het programma ERTMS kostenbatenonderzoek doen naar verschillende lijnen. Om te bepalen welke lijnen we gaan onderzoeken, is input gevraagd aan zowel de vervoerders/ materieeleigenaren als de decentrale overheden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen