Onderzoek naar harmonisatie ERTMS-lijnen

01-10-2015
782 keer bekeken

Het programma ERTMS is niet het eerste grote project dat ERTMS aanlegt in Nederland. Delen van de Nederlandse spoorweginfrastructuur zijn reeds voorzien van ERTMS.

Denk daarbij aan de HSL-Zuid, Betuweroute, Hanzelijn, Amsterdam-Utrecht, Zevenaar-grens, Havenspoorlijn en Kijfhoek. In totaal is dat meer dan 350 km spoorwegnet.

De trajecten in Nederland die reeds van ERTMS zijn voorzien, verschillen van elkaar. Zo rijden de goederentreinen op de Havenspoorlijn en Kijfhoek onder ERTMS level 1 en op de Betuweroute onder ERTMS level 2. Ook ligt er bijvoorbeeld op het traject Amsterdam – Utrecht én Hanzelijn zowel ERTMS als ATB (dual signalling), terwijl op de Betuweroute alleen ERTMS ligt. Tussen Amsterdam – Utrecht en Hanzelijn zitten ook verschillen. Een voorbeeld: een machinist moet verschillend handelen wanneer een trein onder ERTMS haar positiebepaling verliest. Op de Hanzelijn dient de trein dan gestart te worden in ERTMS, terwijl op Amsterdam – Utrecht de trein opgestart moet worden in ATB.

Het slagen van de uitrol ERTMS is mede afhankelijk van hoe gebruiksvriendelijk wij ERTMS gaan maken. Dit kunnen we bereiken door de gebruiker zoals machinisten en treindienstleiders centraal te stellen en de techniek in dienst te stellen van de mens. In het kader hiervan onderzoekt het programma ERTMS momenteel in hoeverre alle huidige ERTMS-baanvakken geharmoniseerd kunnen en moeten worden. In het bovenstaande voorbeeld: door het technisch mogelijk maken van een bepaalde modus op Amsterdam - Utrecht (zgn. 'Staff Responsible'-mode) kan de trein ook in Amsterdam – Utrecht opstarten in ERTMS. De impact qua kosten en baten zal de komende maanden per baanvak worden onderzocht, waarna een besluit genomen kan worden per baanvak hoe de eventuele harmonisatie er uit moet gaan zien.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen