ERTMS programma en ingenieursbureaus werken samen aan ‘dry run’

30-04-2015
374 keer bekeken

Het programma ERTMS gaat samen met de ingenieursbureaus Arcadis, Grontmij, Movares en Verebus van start met het uitwerken en testen van de ERTMS-voorschriften die nodig zijn voor de ombouw naar ERTMS.

De komende jaren wordt ERTMS op een groot aantal baanvakken uitgerold. Voordat de daadwerkelijke ombouw van ATB naar ERTMS start, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Het programma ERTMS vindt het belangrijk om deze voorbereiding samen met de andere partijen in de spoorbranche te doen, om gezamenlijk te leren en kennis en kunde te verbreden.

Begin maart is de aftrap gedaan en zijn de gecertificeerde ingenieursbureaus uitgenodigd om deel te nemen. Alle bureaus willen graag meewerken. De aanpak om samen kennis te ontwikkelen wordt breed gedragen en de concreetheid van de opdracht vindt men positief.

Het programma ERTMS gaat samen met de ingenieursbureaus de ontwerpvoorschriften opstellen en de processen definiëren voor het maken van een Railverkeerstechnisch ontwerp (RVTO) voor ERTMS-baanvakken. Vervolgens vindt een ‘dry run’ plaats. In deze ‘dry run’ worden de ontwerpvoorschiften, het ontwerpproces en de ondersteunende tooling door het ontwerpen van concrete infrasituaties getest. Dit wordt gedaan voor onder andere het baanvak Kijfhoek-Belgische grens. Zo wordt er gekeken of de voorschriften goed aansluiten op de praktijk. Hiermee wordt de basis gelegd voor het ontwerp van de andere baanvakken die met ERTMS worden uitgerust.

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen