(VACATURE) Senior adviseur Risicomanagement programmadirectie ERTMS

26-07-2023
513 keer bekeken

Wij zijn op zoek naar een senior adviseur risicomanagement. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de programma brede kaderstelling, coördinatie, afstemming en rapportage op het gebied van risicomanagement. Lijkt dit je interessant? Lees dan snel verder!

Functie omschrijving

Als senior adviseur risicomanagement ERTMS maak je onderdeel uit van het team programmabeheersing binnen de programmadirectie ERTMS. De programmadirectie voert in opdracht van het Ministerie van IenW de regie en coördinatie over het programma ERTMS en de implementerende organisaties (verder afgekort tot IO’s): ProRail, NS en de overige vervoerders & materieeleigenaren. De implementatie van het programma ERTMS betekent een grote (digitale) veranderopgave voor de spoorsector, waar jij een belangrijke bijdrage in hebt. Binnen de programmadirectie is naast jou nog een senior adviseur Risicomanagement werkzaam; jij zal de verantwoordelijk risicomanager zijn.

Als verantwoordelijk risicomanager ben je verantwoordelijk voor de programma brede kaderstelling, coördinatie, afstemming en rapportage op het gebied van risicomanagement. Waar nodig word je hierbij ondersteund door de andere senior risicomanager van de programmadirectie. De werkzaamheden binnen de programmadirectie op het gebied van risicomanagement verdeel je onderling en stem je inhoudelijk af met de andere senior risicomanager van de programmadirectie.

De verantwoordelijk risicomanager van het programma ERTMS houdt zich voornamelijk bezig met het risicomanagementproces programma breed. Zet op dit gebied ook de lijnen uit binnen de programmadirectie en is het aanspreekpunt voor het regieteam. De verantwoordelijk risicomanager van het programma ERTMS is tevens de voorzitter van de risicomanagementtafel, waarin de IO’s vertegenwoordigd zijn.

Binnen de programmadirectie ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van een aantal werkunits in het risicomanagementproces, waaronder het actueel houden van het risicodossier en uitvoeren van risicoanalyses. Je werkt zelfstandig binnen de betreffende units, maar wel in afstemming met de andere risicomanager.

De complexiteit en diversiteit van het programma ERTMS, waarbij de samenwerking met de IO’s een belangrijke succesfactor is, maken deze functie uitdagend. Je hebt sterke affiniteit met en toont betrokkenheid voor de inhoud van het programma ERTMS en beperkt je zeker niet alleen tot de methodische kant van het risicomanagementproces. Je missie is om middels een goed draaiend risicomanagementproces het management tijdig van kwalitatief hoogwaardige sturingsinformatie te voorzien, zodat de risico’s van het programma adequaat beheerst worden.

 

Taken en verantwoordelijkheden

Programma breed

 • Het onderhouden van de programma brede kaderstelling t.a.v. risicomanagement;
 • Het voorbereiden en voorzitten van de Risicomanagementtafel, waarbij je ondersteund wordt door een programmasecretaris in de voorbereiding en de notulering;
 • Het coördineren en opstellen van programma brede analyses. Hieronder vallen in ieder geval:
  • De probabilistische planningsanalyse op de integrale Masterplanning, waarbij je dit samen doet met de planner van de programmadirectie;
  • Een integrale Ongewenste Top Gebeurtenis (OTG)-analyse, hetgeen in samenwerking met de risicomanagers van de IO’s gebeurd.
 • Het faciliteren van programma brede risicosessies;
 • Het beoordelen van de risicoparagraaf van de Kwartaalrapportages van de IO’s ProRail en NS;
 • Het schrijven van het hoofdstuk Risicomanagement in de halfjaarrapportages van de programmadirecteur ERTMS aan de Stuurgroep ERTMS en voortgangsrapportages van de opdrachtgeversunit aan de Tweede Kamer;
 • Het toetsen van projectplannen die door de  IO’s worden ingediend ten aanzien van de kwaliteit van het risicodossier en de onderbouwing van de post onvoorzien.

 

Binnen de Programmadirectie

 • Het zelfstandig ondersteunen en begeleiden van de verschillende werkunits van de programmadirectie ERTMS in het risicomanagementproces, onder andere door het actualiseren van het risicodossier middels interviews en plenaire risicosessie’s en het organiseren en uitvoeren van risicoanalyses binnen de programmadirectie ERTMS;
 • Het inrichten en zorgdragen van een kwalitatief hoogwaardig risicodossier binnen de programmadirectie ERTMS passend binnen de kaders en werkafspraken van het programma ERTMS;
 • Het ervoor zorgdragen dat de risico’s van het voornoemde risicodossier (met betrekking tot de relevante werkunits) gekwantificeerd zijn (kansen en gevolgen), met de juiste kwaliteit, zodat de informatie hiervan geschikt is als input voor het uitvoeren van probabilistische planningsanalyses en de onderbouwing van de financiële prognose eindstand;
 • Het periodiek actualiseren (4x per jaar) van het risicodossier, waarbij de verantwoordelijke risico-eigenaren en -beheerders actief bevraagd en gechallenged worden op de voortgang in de beheersing van bestaande risico’s, het identificeren van mogelijk nieuwe risico’s en het actueel houden van de risico kwantificering;
 • Het schrijven van de risicoparagraaf en eventuele risicobijlage t.b.v. de kwartaalrapportages binnen de Programmadirectie ERTMS (dit is overigens niet de rapportage van de programmadirecteur ERTMS aan de Stuurgroep ERTMS en rapportage van de opdrachtgeversunit aan de Tweede Kamer).

 

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau bij voorkeur technisch of financieel/bedrijfskundig;
 • Minimaal 10 jaar kennis van en ervaring met risicomanagement in de spoor,  infrastructuur  en/of ICT-sector;
 • Ervaring met probabilistische (plannings)analyses is een must.

 

Vaardigheden en competenties

 • Je kunt zelfstandig werken;
 • Je bent analytisch, werkt gestructureerd en hebt adviesvaardigheden ontwikkeld;
 • Je kunt doorvragen (waar nodig prikkelend) om te komen tot een juiste formulering en kwantificering van risico’s en een zo volledig mogelijke risico-inventarisatie;
 • Je bent samenwerkingsgericht, schuwt geen mensen en weet om te gaan met weerstand;
 • Je bent bereidt nog steeds te leren;
 • Je hebt affiniteit met de inhoud van het programma ERTMS (kernwoorden hierbij zijn spoorsector, infrastructuur, rollend materieel, techniek, ICT en organisatorische processen).

 

Bedrijfsprofiel

Het ministerie IenW heeft bij ProRail de opdracht belegd om het programma ERTMS te coördineren. Hiertoe is de programmadirectie ERTMS ingericht die als taak heeft om namens de opdrachtgever IenW het programma ERTMS te regisseren en daarbij de IO’s, welke  voor de uitvoering van het programma staan, te coördineren. De IO’s die het programma uitvoeren zijn ProRail, NS en de overige vervoerders en materieeleigenaren in de spoorsector. Binnen de programmadirectie is het onderdeel programmabeheersing  verantwoordelijk voor de inrichting van het beheersinstrumentarium en het ondersteunen en erop toezien dat de beheersing van het programma adequaat verloopt binnen de gestelde kaders en afspraken.

Risicomanagement is een onderdeel van programmabeheersing.

 

Contract/Arbeidsvoorwaarden

 • Aantal beschikbare uren per week: 32 uur;
 • Beschikbaar vanaf: z.s.m., uiterlijk 1-10-2023;
 • Minimale beschikbaarheid: 1 - 2 jaar;
 • Locatie: De Inktpot, Utrecht;
 • Openstellingstermijn vacature: t/m 20-8-2023.

 

Contactpersoon

Mark van der Velde

Senior Financieel Adviseur / plaatsvervangend Manager Programmabeheersing mark.vandervelde@ertms.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen