Aan de slag met de ERSA-simulator

22-08-2021

De uitrol van ERTMS in Nederland betekent een grote verandering in het werk van een groot aantal gebruikers, waaronder de machinist. De nieuwe manier van werken wordt vastgelegd in de ERTMS-gebruikersprocessen. Hoe dat precies voor de gebruikers uitpakt, is vaak moeilijk vanaf papier te beoordelen.

De uitrol van ERTMS in Nederland betekent een grote verandering in het werk van een groot aantal gebruikers, waaronder de machinist. De nieuwe manier van werken wordt vastgelegd in de ERTMS-gebruikersprocessen. Hoe dat precies voor de gebruikers uitpakt, is vaak moeilijk vanaf papier te beoordelen.

Voor dit soort vraagstukken bieden simulatoren uitkomst. Een van de simulatoren is de ERSA-simulator. Met deze simulator kunnen vragen worden beantwoord als: zijn er logische keuzes gemaakt in het papieren ontwerp? Wat moet de machinist wel en niet doen en wat is er zichtbaar op de DMI (Drivers Machine Interface)?

De ERSA-simulator

De Programmadirectie ERTMS beschikt zelf over een ERSA-simulator. Deze simulator wordt gemaakt door ClearSy in Frankrijk. De simulator werd onder andere in het ERTMS project Amsterdam-Utrecht toegepast om Baseline 2 ontwerpen te testen.

Onlangs heeft een groep van ERTMS-experts en machinisten deze simulator toegepast op nieuwe Baseline 3 gebruikersprocessen. Het is wat ongebruikelijk om deze te testen met een Baseline 2-simulator, maar ondanks deze beperking bleek de ERSA-simulator nu al goed inzetbaar.

Wat is er beproefd?

Om een indruk te krijgen of we de ERSA-simulator goed kunnen gebruiken, zijn de volgende gebruikersprocessen gesimuleerd:

  • GP-53              De passage van een overweg die beschadigd of in storing is
  • GP-3                Vertrek met onbekende treinpositie vanaf een vertrekspoor, in dit geval een NCBG-gebied
  • GP-6                Korte stop, gecombineerd met een afteller voor een verbeterd vertrekproces op OV Saal

Daarnaast zijn twee specifieke actuele ontwerpvraagstukken getest.

  • Toepassing van korte blokken op het baanvak OV-SAAL
  • Verbeterd vertrekproces met afteller (Gebruikersproces 6)

Wat was de uitkomst?

Het is altijd nuttig om experts en gebruikers bij elkaar te brengen. Dat leerden we opnieuw tijdens deze simulatordag. De gebruikersprocessen die met de ERSA-simulator zijn getest, zijn al eerder uitgebreid beoordeeld op papier. Tijdens de simulatie kwam er een aantal issues naar voren die nog niet eerder waren ontdekt. De issues worden teruggekoppeld aan de ontwerpers en in de verschillende Europese gebruikersgroepen waarin het Nederlandse spoor is vertegenwoordigd.

Daarnaast bleek de ERSA-simulator een nuttig en bruikbaar instrument om toekomstige situaties die nu nog niet bestaan aan den lijve te ervaren en daarvan te leren. We gaan deze simulator vaker gebruiken om ontwerpen te testen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen