Historisch materieel

Op het Nederlandse spoor rijdt nog een groep materieel die straks op baanvakken rijdt waar ERTMS wordt aangelegd. Het historisch materieel, ook wel de ‘zwarte vloot’ genoemd. Deze groep bestaat uit stoom-, diesel- en elektrische locomotieven.

Net als bij spoorgoederenvervoerders en materieeleigenaren, betalen de partijen die historisch materieel exploiteren zelf de kosten voor het implementeren van ERTMS. We bekijken de mogelijkheden voor subsidieregelingen, maar de partijen blijven sowieso een deel van de kosten dragen. De omzetten van de groep zijn meestal bescheiden, omdat er geen commerciële exploitatie is. Het is voor deze partijen daarom lastig om een positieve businesscase te bouwen.  

ERTMS Light

Voor het historisch materieel is het soms de vraag of ERTMS fysiek wel ingebouwd kan worden. Het is niet vanzelfsprekend dat zij met het nieuwe systeem kunnen rijden. We hebben daarom onderzoek gedaan naar handzame mobiele systemen die je mee kunt nemen van de ene naar de andere locomotief. Helaas is de beperking van die oplossing dat je alsnog een groot deel van het systeem in en uit moet bouwen om ERTMS volledig te integreren in de locomotief.

Zwarte vloot in Europa

De ‘zwarte vloot’ in Nederland is te klein voor een volledige oplossing. Schaalvergroting is daarom nodig. Daarvoor kunnen partijen samenwerken met andere Europese organisaties binnen de ‘zwarte vloot’.  

Cookie-instellingen