ETCS Light

Eigenaren van zowel historisch materieel als aannemersmaterieel en rangeerlocomotieven hebben behoefte aan een goedkoper alternatief voor ERTMS. Daarom onderzoeken we samen met de branche de mogelijkheden voor ETCS Light.

We hebben mogelijke alternatieven voor ERTMS geïnventariseerd binnen het VVZE-project, Verplaatsen Voertuigen Zonder ETCS.

Bij ETCS Light kun je denken aan een mechanische doos op wielen (On-board Unit) met een gestandaardiseerde trein-interface. Eigenaren kunnen het naar behoefte in hun voertuigen plaatsen en aansluiten of middels een wagon met een ETCS installatie voortduwen. Marktpartijen zijn uiteraard vrij om zelf ETCS Light producten te ontwikkelen. In het kader van het bewaken en borgen van een level-playing field zal het ERTMS Programma ervoor zorgen dat alle geïnteresseerde marktpartijen een gelegenheid kunnen krijgen om hun ETCS Light ontwikkelingen op vrijblijvende basis kenbaar kunnen maken aan het ERTMS Programma, indien zij dat opportuun achten. De contactpersoon hiervoor is Gerben-Jan Mulder.

Contact opnemen 

Cookie-instellingen