Kloppende spoorse data zijn van levensbelang

05-04-2024

Om treinen veilig te kunnen laten rijden onder ERTMS, zijn actuele en betrouwbare data essentieel. Alle in, aan en voor het spoor werkende partijen moeten op hetzelfde moment over dezelfde data kunnen beschikken.

Lees meer over ERTMS bij ProRail

Binnen het programma GI-IDE (Geïntegreerd Inwinnen – InfraData ERTMS) werkt ProRail samen met partners aan de digitalisering en implementatie van de spoorinfra-dataketen. In dit artikel belichten we de samenwerking met RIGD-Loxia.

“In de spoorse sector zijn we afhankelijk van elkaar. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken als een digitaal data-ecosysteem. We moeten het met z'n allen doen!" – Menno van de Groep, Manager Assetmanagement Informatie (AM-I) ProRail

 

 

RIGD-Loxia: onmisbare partner in datavoorziening

RIGD-Loxia ontwerpt treinbeheersingssystemen (Post21) en configureert daarmee de verkeersleidingsystemen. Het bedrijf is dan ook onmisbaar bij indienststellingen. Daarnaast is RIGD-Loxia onze software-ontwikkelpartner die uitwisseling van data mogelijk maakt. Vanwege ERTMS schakelen we binnen ProRail en in de hele spoorsector over van tekeningen op data. Dit maakt aanpassing van processen, systemen en software noodzakelijk.

“De grote uitdaging is dat de datatransitie geleidelijk gaat, niet met een big bang. We blijven de afbouwende conventionele tekeningenwereld ondersteunen terwijl we tegelijkertijd de visuele IMX-datawereld opbouwen.” – Monique de Wit, Manager Ontwikkeling RIGD-Loxia bij ProRail 

 

 

Agile werken: functionaliteit opleveren

Luc Schuur is Directeur Projecten bij RIGD-Loxia. Hij geeft aan dat de goede samenwerking met ProRail het resultaat is van wederzijds vertrouwen. Verder is hij blij met de manier waarop de samenwerking is ingericht: “Per kwartaal spreken we met elkaar af wat we gaan doen. Daarbij werken we op een agile manier. We beschrijven dus niet exact welk product wordt geleverd, maar wat je er straks mee kunt doen: de functionaliteiten. De productmanager van ProRail, Jeffrey Vogel, en onze product owners begrijpen elkaar heel goed. Ze hebben korte lijnen waardoor ze snel kunnen schakelen. Daar proef ik alom tevredenheid over.”

 “Wederzijds vertrouwen. Dat is de basis voor de resultaten die we samen behalen. Dat we op een Agile manier met elkaar samenwerken en per kwartaal afspraken maken over te leveren functionaliteiten, draagt bij aan de goede samenwerking. Net als het feit dat we elkaar begrijpen en korte lijnen hebben.” – Luc Schuur, Directeur Projecten RIGD-Loxia

 

 

De uitdaging: een betrouwbaar ‘as built’-beeld

ProRail levert aan pakweg zeventig klanten binnen en buiten ProRail het landelijke ‘as built’-beeld. Deze partijen – zoals Assetmanagement, Capaciteitsmanagement, NS en Meldkamer Spoor – zijn voor hun operatie afhankelijk van actuele en betrouwbare spoorse data. Het beeld dat zij geleverd krijgen, was tot voor kort alleen gebaseerd op tekeningen van ingenieursbureaus (binnen). Deze werden in een complex en arbeidsintensief proces vergeleken met de werkelijkheid (buiten). Het resultaat was een landelijk beeld dat vaak maanden achterliep en niet altijd even betrouwbaar was.

Situatie 'as-built' (boven) en 'to-build' (onder) Leeuwarden

De oplossing: één gedeelde, altijd actuele databron

Om onder ERTMS te kunnen rijden, moet het landelijk beeld ‘as built’ continu bijgewerkt en kloppend zijn: het zogenaamde binnen is buiten. Ook zijn er meer data nodig dan vanuit het bestaande systeem geleverd kunnen worden. Daarom bouwt GI-IDE aan een nieuw systeem, dat functionele en geografische data binnen één bronsysteem integreert. De spoorpartners kunnen hier straks gegevens inwinnen en actuele data terugleveren. Het wordt dé altijd actuele, gedeelde databron. Daarmee beschikken spoorpartners op elk gewenst moment over een betrouwbare afspiegeling van de landelijke ‘as built’-situatie.

"Een gestandaardiseerd uitwisselsysteem is handig voor systemen, maar je kunt data niet lezen en begrijpen zoals tekeningen. Samen met RIGD-Loxia ontwikkelen wij manieren om data te visualiseren. Zo veranderen kale data in bruikbare, door mensen interpreteerbare informatie.” – Jeffrey Vogel, Productmanager RIGD-Loxia binnen IDE

 

 

 

 

De praktijk: ‘Google translate’ tool voor data

In plaats van tekeningen, leveren ingenieursbureaus voortaan IMX-bestanden aan (het uitwisselformaat van sectorbreed informatiemodel IM Spoor). RIGD-Loxia en GI-IDE hebben samen een tool ontwikkeld die deze bestanden ‘optelt’ bij het landelijk beeld dat we vanuit tekeningen kennen, en dit totaal levert aan de logistieke systemen. Omdat die systemen niets kunnen met IMX, worden geïntegreerde data vóór uitlevering ‘vertaald’ in het formaat dat het op tekeningen gebaseerde systeem uitleverde. De tool die nu nog los wordt gebruikt, gaat onderdeel worden van het nieuwe systeem dat RIGD-Loxia en GI-IDE aan het ontwikkelen zijn (integraal ontwerp).

Over RIGD-Loxia
Loxia is op verzoek van ProRail in 2007 opgericht en is een dochteronderneming van Arcadis en Movares. Het doel van de oprichting was zekerstelling van configuraties voor de logistieke en plansystemen en het openstellen van de markt voor engineering voor andere ingenieursbureaus dan Arcadis en Movares. Vanaf 2009 is ProRail – middels de toenmalige afdeling RIGD – aanmerkelijk nauwer gaan samenwerken met Loxia. Hieruit is de samenwerking RIGD-Loxia ontstaan. ProRail levert sindsdien niet alleen financiële middelen, maar ook personele capaciteit. Loxia beheert namens ProRail de configuratiesystemen voor de plan- en logistieke systemen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen